ךן'קוכ ש'קטעכ דגעכלד לעכ דגכטע שדגעין 4 ןודכג דןוגכ!

כגקעקר

כגקעקר

נכרנעד

דעעג

לחהי

אטו

הדרך החכמה להיות קופירייטר

לימודי קופירייטינג, קורס קופירייטינג